Våra kurser
Våra seminarier
gulthus.jpg

Kurser från Fuktcentrum

FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

Den övergripande långsiktiga målsättningen för Fuktcentrums verksamhet är att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för ett fuktsäkert utförande vid nybyggnad och ombyggnad samt för ett korrekt åtgärdande av fuktproblem och fuktskador i befintliga byggnader.

Fuktcentrum inrättades 2000 och är en fortsättning och förstärkning av den verksamhet som sedan 1980 varit samordnad under namnet "Fuktgruppen i Lund". Fuktcentrums verksamhet bedrivs idag genom ett 40-tal forskare, doktorander och tekniker vid de avdelningar som är medlemmar i centrumbildningen.

Fuktcentrum erbjuder kurser inom fuktsäkerhetsområdet, bland annat Diplomerad Fuktsakkunnig, Fuktsäkerhetsansvarig - Projektering, Fuktsäkerhetsansvarig - Produktion och Grundkurs Fuktteori. Se fuktcentrums hemsida.

 

 

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd