Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Affärsetik och uppförandekod - Uppförandekod – Affärsetik - ctl00_cph1_ccatimg Affärsetik och uppförandekod

Uppförandekod – Affärsetik

Denna utbildning syftar till att ge medlemsföretagen insikt i och kunskap om den uppförandekod som från den 16 maj 2013 gäller för medlemmar i BI. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i BI. Uppförandekoden innebär att medlemsföretagen och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

Målgrupp

Medarbetare och företagsledning i medlemsföretagen med behov av kunskap och ökad insikt i affärsetiska frågor och tillämpning av uppförandekoden. Exempelvis; • Produktionspersonal • Produktionsledande personal • Kalkyl- och inköpspersonal • Entreprenadingenjörer • Företagsledare

Kursinnehåll

• Vad är etik och varför är det viktigt? • Lagar och regelverk • BI:s uppförandekod, vad innebär den? • Verkliga fall och situationer • Verktyg

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ½ dag
  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
  • Fortsättningskurs: Påbyggnadskurs för de på företaget som behöver fördjupad kunskap tas fram under hösten 2013.
  • Övrigt: Obs! Kursen är avgiftsfri* för medlemmar i BI vid genomförande fram till och med 1 juni 2014. Anmäld deltagare som ej närvarar och ej meddelat förhinder debiteras full kursavgift( 1795:-). För företagsinternt genomförande eller självstudier, kontakta Entreprenörsskolan för information. *Vid företagsinternt genomförande gäller följande förutsättningar: Entreprenörsskolan tillhandahåller lärare och kursmaterial. Företaget står för utrustad lokal, förtäring samt ev. reskostnader för kursledare.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 495 kr. Ej medlem: 1.795 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd