Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Ställningsbyggnad - Allmän utbildning Ställningsbyggnad - ctl00_cph1_ccatimg Ställningsbyggnad

Allmän utbildning Ställningsbyggnad

Alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2013:4). För intyg krävs godkänt resultat på det kompetensprov som kursen avslutas med. För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning. 

Målgrupp

Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställning, 2-9 meter. De som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Kursinnehåll

•Lag och regelverk
•Planering
•Dimensionering
•Material
•Utförande
•Tillsyn
•Personligt skydd
•Moneringsanvisning
•Kunskapsprov

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Krav finns på deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska dels ha erfarenhet av ställnings¬byggnad, dels ha sakkunskaper. Deltagarna kommer i god tid före kursstart att få fastställd dokumentation som de också ska vara förtrogna med vid kursstarten.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.910 kr. Ej medlem: 2.250 kr.
  • Ställningsbyggnad erbjuds i Stockholm tillsammans med Stockholms Byggmästareförening och bokas på deras hemsida.
    Här hittar du detaljerad information om kursstarter, bokning m.m. http://stockholmsbf.se/kurs/stallningsbyggnad

Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd