Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Säker Schakt - Schaktansvarig - Säker schakt - ctl00_cph1_ccatimg Säker Schakt

Schaktansvarig - Säker schakt

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få ödesdigra konsekvenser. Entreprenörsskolan har därför tillsammans med branschföreträdare tagit fram denna endagsutbildning, vars syfte är säkrare och tryggare arbetsplatser. Ett ras kan ge stora skador - jord väger nästan 2 ton/kubikmeter. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändringar i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande, att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.

Målgrupp

Arbetsledande personal, schaktansvariga.

Kursinnehåll

• Bakgrund • Lag & regelverk • Jordartskännedom • Tekniska egenskaper • Säker schakt • Övervakning och kontroll • Kunskapsprov

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.
  • Övrigt: Kursen står under överinseende av Rådet för Byggkompetens, RBK.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.970 kr. Ej medlem: 3.495 kr.
Kurstillfällen
16 sep Schaktansvarig - Säker schakt Östersund Anmälan
20 sep Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Fullbokad
20 sep Schaktansvarig - Säker schakt Falun Anmälan
26 sep Schaktansvarig - Säker schakt Gävle Anmälan
17 okt Schaktansvarig - Säker schakt Växjö Anmälan
29 okt Schaktansvarig - Säker schakt Malmö Anmälan
13 nov Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmälan
21 nov Schaktansvarig - Säker schakt Kiruna Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd