Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Säker Schakt - Schaktansvarig - Säker schakt - ctl00_cph1_ccatimg Säker Schakt

Schaktansvarig - Säker schakt

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få ödesdigra konsekvenser. Entreprenörsskolan har därför tillsammans med branschföreträdare tagit fram denna endagsutbildning, vars syfte är säkrare och tryggare arbetsplatser. Ett ras kan ge stora skador - jord väger nästan 2 ton/kubikmeter. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändringar i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande, att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.

Målgrupp

Arbetsledande personal, schaktansvariga.

Kursinnehåll

• Bakgrund • Lag & regelverk • Jordartskännedom • Tekniska egenskaper • Säker schakt • Övervakning och kontroll • Kunskapsprov

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.
  • Övrigt: Kursen står under överinseende av Rådet för Byggkompetens, RBK.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.970 kr. Ej medlem: 3.495 kr.
Kurstillfällen
18 mar Schaktansvarig - Säker schakt Luleå Anmälan
19 mar Schaktansvarig - Säker schakt Sundsvall Anmälan
5 apr Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Fullbokad
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu