Våra kurser
Våra seminarier
education concept - group of students at school

Så funkar det

 

Utbildningen ger dig som företagsledare eller blivande företagsledare rätt kompetens och verktyg för att utveckla ditt företag, oavsett det gäller tillväxt, strategi, organisation, ledarskap eller mer specifika målsättningar.  Utbildningen vänder sig exklusivt till dig i Små- och Medelstora Entreprenörsföretag (SME) inom bygg- och anläggningsbranschen.

Hur är utbildningen upplagd?

SME-Akademin har valt ut 12 teman som utvecklar dig i rollen som företagsledare och ger dig verktyg, insikter och färdigheter att utveckla ditt företag. Utbildningsdagarna placeras med två dagar vid varje träff där övernattning och middag ingår. Dag 1 börjar träffen 09.00 för att underlätta resa samma dag och dag 2 avslutas normalt 16.00. Träffarna fördelas med c:a 6-8 veckors mellanrum med något längre uppehåll runt jul och semestrar.

Metodik

Utbildningsmetodiken är praktisk och verklighetsnära, genom att deltagarna aktivt deltar och delar med sig av egna erfarenheter till varandra. Vi använder oss av ett praktikfall som handlar om ett verklighetsbaserat byggföretag. Praktikfallet använder vi oss av för att du ska få en så realistisk miljö som möjligt för teoriuppbyggnad och praktiska övningar. Detta gör att du enkelt kan överföra dina nya kunskaper till i det egna företaget. Praktikfallet ger också möjlighet till att simulera olika utfall vilket underlättar inlärningen. 

Frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer? Kontakta oss!
/Peter Andersson, 031-708 41 21 , peter.andersson@sverigesbyggindustrier.se

Till Anmälningssidan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd