Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Öst

november 2018
20 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
20 nov Inköpsjuridik Stockholm Anmäl
20 nov Fuktmätning i betong Stockholm Fullbokad
22 nov AMA Anläggning grund Stockholm Anmäl
27 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Fullbokad
27 nov De viktigaste föreskrifterna Stockholm Fullbokad
30 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Fullbokad
december 2018
4 dec Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
5 dec De viktigaste föreskrifterna Visby Fullbokad
6 dec Prevention I Stockholm Anmäl
10 dec Information om risker med Asbest Stockholm Anmäl
11 dec Handledarutbildning ställning 2-9 m Stockholm Anmäl
januari 2019
10 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
15 jan Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Anmäl
29 jan Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
30 jan Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Stockholm Anmäl
31 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
februari 2019
20 feb De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
21 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
26 feb Samverkan och förändringsarbete Visby Anmäl
mars 2019
5 mar Bygglagstiftning för byggare Stockholm Anmäl
5 mar Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
11 mar Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Stockholm Anmäl
11 mar Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Stockholm Anmäl
11 mar Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
11 mar Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
20 mar De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
21 mar Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
april 2019
16 apr Prevention II Stockholm Anmäl
maj 2019
9 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
14 maj Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
14 maj Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu