Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning

Öst

september 2018
4 sep Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Fullbokad
4 sep Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Stockholm Få platser kvar
6 sep Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
13 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Fullbokad
20 sep Handledarutbildning för Energibyggare Stockholm Anmäl
oktober 2018
2 okt Teknisk Grundkurs Stockholm Få platser kvar
2 okt Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
2 okt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
4 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
9 okt LOU - Offentlig upphandling Byggentreprenader Stockholm Anmäl
12 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
16 okt Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Anmäl
17 okt Våga chefa Stockholm Anmäl
24 okt Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
25 okt Prevention I Stockholm Anmäl
november 2018
13 nov Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
13 nov Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Stockholm Anmäl
15 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
19 nov Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Stockholm Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
19 nov Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Stockholm Anmäl
19 nov Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
20 nov Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Stockholm Anmäl
20 nov Inköpsjuridik Stockholm Anmäl
20 nov Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
20 nov Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
22 nov AMA Anläggning grund Stockholm Anmäl
27 nov Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
december 2018
4 dec Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmäl
6 dec Prevention I Stockholm Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu