Våra kurser
Våra seminarier
byggbolvinjett.png

Praktikfall i utbildningen: Byggbolaget no. 1

Under utbildningen använder vi ett praktikfall som handlar om ett verkligt byggföretag. Vi använder oss av detta för att få en så realistisk miljö som möjligt för teoriuppbyggnad för att du lättare ska kunna överföra dina nya kunskaper till verklighet i ditt egna företag. Praktikfallet ger också möjlighet till att simulera olika utfall vilket underlättar inlärningen.

Praktikfallet med Byggbolaget no. 1 används också för att skapa en röd tråd genom utbildningen och ger dessutom ett enhetligt fall och scenario som är baserat på verkliga situationer. Detta ger dig en stark igenkänningsfaktor som deltagare i utbildningen. Praktikfallet har sin bas i teman med inriktning på strategi och management men återkommer även i de andra utbildningsdagarna.

Uttdrag_fran_Praktikfall.jpg
Uttdrag från praktikfallet Byggbolaget No. 1 AB

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd