Våra kurser

Registrering av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen, PuL

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Personuppgiftsansvarig är Svenskt Näringsliv och/eller den berörda medlemsorganisationen.

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller önskar rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Sveriges Byggindustrier på e-post info@sverigesbyggindustrier.se. Till denna adress kan du även vända dig om du vill avregistrera dig som kontaktperson.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år ansöka om begäran om registerutdrag. Detta sker genom att skicka en skriftlig och undertecknad ansökan till följande adress (observera att ansökan via e-post inte är giltig):

Sveriges Byggindustrier 
Att: PUL-ombud
Box 5054
102 42 Stockholm

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu