Våra kurser

Allmänna villkor

Anmälan
Sista anmälningsdag är, om inget annat anges, tre veckor före kursstart. Många kurser blir fulltecknade, så först till kvarn… Om platser finns kvar kan du dock anmäla dig fram till två dagar före kursstart.

Återbud
Anmälan är bindande. Får du förhinder har du möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart, faktureras halva kursavgiften. Vid avbeställning senare än 1 vecka eller uteblivande, faktureras hela kursavgiften.

Kursavgift
Avgiften omfattar, om inget annat anges, själva kursen, luncher, för- och efter­middagskaffe samt kursdokumentation.

Avgifter för förekommande kunskapsprövningar och auktorisationer ingår inte i kursavgiften utan framgår av specifik information.

Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Samtliga priser är exklusive moms. Eventuella övernattningar ingår inte i kursavgiften, bokning/avbokning och kostnader i samband därmed, hanteras av beställaren/kursdeltagaren själv.

Priser/rabatter
De priser som anges i katalogen avser enskilda utbildningsplatser.

Kallelse/Kursprogram
Kallelse skickas till kursdeltagaren senast en vecka före kursstart. 

Reservationer
Entreprenörsskolan förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade kurstillfällen. Anmälda kursdeltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan kursort/kurstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt kurstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan kursort/tillfälle, eller om möjligheter finns, extra kurstillfällen sättas in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu