Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Energi och miljö - Miljöansvar - ctl00_cph1_ccatimg Energi och miljö

Miljöansvar

Miljöbalken ställer krav på kompetens och kännedom om hur företagets verksamhet på verkar miljön. Företag måste känna till hur deras arbete påverkar miljön och kunna sätta in åtgärder om det finns en negativ miljöpåverkan

Utbildningen Miljöansvar ger dig kännedom om miljöreglerna som gäller inom byggsektorn. Utgångspunkten är de miljökrav som ställs av samhället, beställaren och i lagstiftningen. På utbildningen får du en genomgång av hur miljökraven ska hanteras i projektet och i företaget. Du får också lära dig hur du kan kommunicera ditt miljöarbete till medarbetare och företagets övrigaMålgrupp

Utbildningen riktar sig främst till arbetsledare och platschefer.

Kursinnehåll

 • Byggsektorns miljöpåverkan
 • Miljöplaner, miljöledning
 • Miljömål, miljöindikatorer
 • Orientering kring hjälpmedel för val av byggkemiska produkter, BASTA m.m.
 • Byggvarudeklarationer
 • Säkerhetsdatablad
 • Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall
 • Beställarens miljökrav
 • Samhällets miljökrav
 • Miljöbalken och förordningar
 • Allmän miljökunskap
 • Hållbart byggande, miljöklassning av hus
 • Miljösamordnarens roll
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 2 dagar
 • Övrigt: Kursen är både företagsövergripande och praktisk för projekt och den riktar sig till både företagsledning och produktionspersonal
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.500 kr. Ej medlem: 7.700 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd