Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Kontrollansvarig (KA) enl. PBL - Kontrollansvarig - Uppdateringskurs - ctl00_cph1_ccatimg Kontrollansvarig (KA) enl. PBL

Kontrollansvarig - Uppdateringskurs

Förnyelse av certifikat för Kontrollansvarig (KA) -PBL

Den 2 maj 2011 ändrades Plan- och bygglagen med tillhörande plan- och byggforordning. En ändring var att den kontrollansvariga (KA) skall vara certifierad. Certifieringen gäller i 5 år enl. KA 5 13§, vilket medför att det är tid för förnyelse av certifikaten.

De första utfärdade KA-certifikaten kommer att upphöra gälla 2016-05-02. Prövning av förnyelse av certifikaten sker genom kunskapsprov på 2 timmar. Entreprenörsskolan anordnar en utbildning på en dag inkl. förnyelseprövning. Utbildningen och kunskapsprovet har fokus på vad som ändrats sedan år 2011.

Målgrupp

De kontrollansvariga (KA) som har arbetat i väsentlig omfattning, dvs. två större eller ett tiotal mindre projekt, under de fem år som de varit certifierade.

Se Boverkets krav i KA 5 12§

Kontrollansvariga (KA) som inte uppfyller kraven enl. KA 5 har rätt att genomgå ny prövning på 4 timmar, mot en tentamensavgift.  

kursinnehåll

Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, KA 5, EKS och Eurokoder, BBR- Boverkets byggregler, Standardavtal, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, ISO-certifiering

 

 

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag inkl. tentamen på två timmar.
  • Förkunskaper: Certifierad Kontrollansvarig (KA)
  • Övrigt: I kursavgiften ingår kursdokumentation (sammanställning av alla, vid kurstillfället, gällande lagar och förordningar med utgångspunkt från plan- och bygglagen). Dock ingår ej AB 04, ABT 06 eller ISO 9001 och ISO 14001. Tag gärna med dem. Kostnad för certifiering ingår ej. Provresultat sänds till certifieringsorgan där ni söker förnyat certifikat.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 4.120 kr. Ej medlem: 4.850 kr.
Kurstillfällen
25 apr Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Malmö Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu