Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Entreprenadjuridik - Inköpsjuridik - ctl00_cph1_ccatimg Entreprenadjuridik

Inköpsjuridik

Goda kunskaper om de regler som styr dina inköp av material, underentreprenader och konsulter kan vara helt avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör. Kostnaderna för ett entreprenadprojekt utgörs ofta till största delen av inköp av material, underentreprenader och konsulter. Det är ofta genom smarta inköp som den goda affären skapas för entreprenören. Genom kursen får du grundläggande inköpsjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Det övergripande syftet med kursen är att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i ABM 07, köplagen, AB-U 07, ABT-U 07, ABK 09 samt avtalsrätt.

Målgrupp

Alla inom bygg- och anläggningssektorn som på något sätt kommer i kontakt med inköpsfrågor.

Kursinnehåll

  • Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp
  • Genomgång av upphandlings-, entreprenad-, ersättnings-,och samverkansformer;    hur påverkar dessa våra inköp?
  • Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i:
  • ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till byggverksamhet     o AB-U 07/ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för köp av        underentreprenader     o ABK 09 – Allmänna bestämmelser för köp av tekniska konsulter o Köplagen
Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, t ex Entreprenadjuridik I.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.620 kr. Ej medlem: 4.260 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd