Våra kurser
Våra seminarier
j0433350.jpg

Individuellt utvecklingsprogram för dig som ledare!

Entreprenörsskolan lanserar nu ledarskapsprogrammet Vägen Upp för ledare. Programmet vänder sig till organisationer som vill uppnå mål och förstår värdet av kommunikation och ledarskap. För dig som individ innebär det stora utvecklingsmöjligheter. Du ökar din förmåga att leda, skapa resultat för din verksamhet och du växer som människa.

Programmet har en tydlig struktur och process men formas samtidigt helt utifrån varje deltagares situation.  

Med ett väl fungerande ledarskap förhindrar du många konflikter, får mer motiverad personal och motiverade underentreprenörer så att ni tillsammans kan fokusera på att få uppdragen klara i tid.

Fördelen med Programmet är att det startar när det passar dig och/eller dina medarbetare. Var programmet bäst genomförs beror på era önskemål och förutsättningar. Programmet pågår under ca 6-10 månader innehållande 8 personliga träffar. Verklig förändring tar tid och får ta tid. Varje ledare arbetar med en erfaren coach för att skapa insikt och kraft som möjliggör utveckling och förändring med fokus på var och ens viktigaste frågor.

Utvecklingsprogrammet är baserat på ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Vägen Upp. Om du vill läsa mer om Vägen Upp gör du det på vagenupp.se

Målgrupp: Programmet riktar sig till alla som har en ledande befattning, VD, AO-chef, arbetschef, projektledare, inköpare, arbetsledare, platschef m.fl.

Innehåll: I programmet får du tillgång till en gedigen kompetensbank om personlig-, ledar - och verksamhetsutveckling från såväl forskning som dokumenterade praktiska erfarenheter.

Gemensamhetsdag: Vid ett tillfälle träffas alla deltagare som går programmet. Tillsammans finns möjlighet att utbyta erfarenheter, skapa insikter, träna ledarskap och diskutera branschspecifika frågor i linje med branschens mål. Allt utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Omfattning: 8 personliga möten à 1,5 timme samt en gemensam heldag med övriga deltagare.


För att få veta mer om ledarskapsprogrammet, kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd
448x234.png