Våra kurser
Våra seminarier
Hur_manga_hjalmar_ska_ditt_huvud_fylla_448.jpg

Hur många hjälmar ska ditt huvud fylla?

Hur många hjälmar ska ditt huvud fylla?

När gav du din hjälm kompetensutveckling senast? Som företagsledare i ett mindre eller medelstort företag har du många roller att balansera varje dag. När du börjar dagen är du platschef (PC) och ska se till att kärnverksamheten planeras och genomförs på ett optimalt sätt, kanske också den roll du trivs med allra mest. Men vissa dagar är du också bolagets HR-chef (HR) och ska kanske anställa, förhandla med facket, lämna en erinran till någon eller ge någon en löneförhöjning. Någon gång eller ett par gånger i veckan behöver du också vara ekonomichef (EC) se till att kassaflödet i ditt bolag har en jämn tillströmning och lagom mycket stannar kvar i ditt bolag. Samtidigt gäller att fylla på med affärer och då är du i rollen som marknads- och försäljningschef (MC/FC). Dessutom är du kanske verkställande direktör (VD) och under hela veckan företagets ansikte utåt som högste ansvarig för bolaget. Kanske har du vissa stödfunktioner som hjälper dig i några av uppgifterna som företagsledare men du är fortfarande högst ansvarig och behöver utöka dina kunskaper och förmågor inom alla områden.

Har du stödpersonal och specialistfunktioner i ditt företag?

För dig som ledare i ett företag med ekonomichef, HR-personal m.m behövs ökade kunskaper och insikter i flertalet av de områden som utbildningen går igenom. Du som chef eller VD över specialistfunktioner behöver ha tillräckligt insikt för att kunna ställa rätt krav och ge rätt stöd till din personal. 

Vem ska gå företagsledarutbildningen SME-Akademin?

SME-Akademins företagsledarutbildning ger dig som företagsledare, eller dig som en dag ska ta över ett företag i byggbranschen, den kompetensutveckling du behöver för att utveckla din egen roll och det egna företaget. Utbildningen ger dig verktyg, insikter och kunskaper om en rad olika områden som är utvalda för att utveckla företagsledare och företag inom byggbranschen. Utbildningen omfattar 12 utbildningsdagar över 6 tillfällen med cirka 6-8 veckor mellan varje träff. Den ger dig tillfälle att skapa ett starkt nätverk med personer i andra delar av landet och utbyte av erfarenheter och kunskaper som varit mycket uppskattat av tidigare deltagare.


Frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer? Kontakta oss!

/Peter Andersson, 031-708 41 21 , peter.andersson@sverigesbyggindustrier.se

Till Anmälningssidan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd