Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Heta Arbeten /Tillståndsansvarig brand - Heta arbeten - ctl00_cph1_ccatimg Heta Arbeten /Tillståndsansvarig brand

Heta arbeten

Sedan den 1 januari 1991 ställer försäkringsbolagen krav på att alla som utför, bevakar och svarar för heta arbeten ska genomgå utbildning och avlägga godkända prov. Denna utbildning ger deltagarna kunskap om heta arbeten enligt gällande försäkringsvillkor. Heta arbeten omfattar svetsning, skärning, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför gnistbildning eller uppvärmning och där risk för brand kan uppstå.

Kursinnehåll

•Allmänt om heta arbeten •Brandskyddsorganisation tillstånd-behörighet–tillståndsgivare •Hetarbetskontroll •Brandfarliga varor •Ansvar •Praktik handbrandsläckare •Förebyggande brandskydd•Släckutrustning och brandsläckning•Tätskiktsarbeten•Arbetsredskap vid heta arbeten•Om det brinner •Försäkring Utbildningen avslutas med ett skriftlig prov.Efter godkänd utbildning erhålles ett certifikat som gäller i 5 år. Därefter ska utbildningen förnyas.

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 7 lektionstimmar
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.070 kr. Ej medlem: 3.615 kr.
  • Heta arbeten erbjuds i Stockholm tillsammans med Stockholms Byggmästareförening och bokas på deras hemsida.
    Här hittar du detaljerad information om kursstarter, bokning m.m. http://stockholmsbf.se/kurs/heta-arbeten-tillstandsansvarig

Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu