Våra kurser
Våra seminarier
lyfter.jpg

Fortbildning inom arbetsmiljö?

Jobbar du på något sätt med arbetsmiljöfrågor eller har du arbetsmiljöansvar på ett bygg- eller anläggningsföretag har du säkert redan i dag en grundutbildning i form av t.ex. BAM och BAS-P/U. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns också behovet av vidareutbildning inom området för dig som är byggarbetsmiljösamordnare, platschef, arbetsledare eller kanske företagsledare.

Den grundläggande utbildningen
För dig som är byggarbetsmiljösamordnare föreskriver Arbetsmiljöverket dokumenterad utbildning för uppdraget. Det handlar bland annat om att du behöver ha en grundläggande arbetsmiljöutbildning (ex. Startkurs arbetsmiljö, BAM) och en funktionsutbildning för uppdraget, dvs BAS-P/U. Du kan också behöva särskilda kunskaper inom områden som finns på arbetsplatsen, t.ex. ställningsbyggnad, säkra lyft, bultpistol m.m.

Kan min utbildning bli för gammal?
Arbetsmiljöverkets föreskrift för Byggnads- och anläggningsarbete sätter inget bäst före-datum på BAS-P/U-utbildningen eller den grundläggande utbildningen. Det är dock lämpligt att tillse att du eller den som har ett arbetsmiljöansvar också får lämplig kompetensutveckling inom området. Vilken vidareutbildning som behövs i just ditt eller ert fall varierar självklart. För någon kanske det är lämpligt med ytterligare informationsutbildning om asbest, för någon annan i ställningsbyggnad. För den som har arbetsmiljöansvaret för byggarbetsplatsen kan det vara aktuellt med en fördjupningsutbildning för att stärka kompetensen..

Olika former av vidareutbildning
Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier erbjuder två olika vidareutbildningar inom området arbetsmiljö som riktar sig till dem som redan har den grundläggande utbildningen. Kursen Arbetsmiljö plus för byggarbetsmiljösamordnare ger dig verktyg och insikt i hur du kan bygga upp och underhålla en fungerande säkerhetskultur inom ditt ansvarsområde. Viktiga begrepp inom säkerhetskultur som tas upp är riskstyrning, förståelse och beteende. Kursen Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete ger bland annat fördjupade kunskaper och möjlighet till övningar inom områden som planering och organisation, arbetsberedningar, riskbedömningar, instruktioner och skyddsronder. Båda utbildningarna repeterar grunderna i BAS-P/U. De två utbildningarna har olika inriktningar och vad som passar dig eller företaget bäst bör ni själva diskutera och komma fram till. Kanske är det individuellt och något som kommer fram i medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare.

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd