Våra kurser
man sawn boards

Motorkedjesåg Nivå 1

Från och med 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorkedjesåg ha genomgått utbildning och blivit godkänd på såväl teoretiskt som praktiskt prov. Arbetsgivare som låter någon använda en motorkedjesåg utan utbildning ska betala en sanktionsavgift om 10.000 kr per användare. (AFS 2012:1 §17)

Motorkedjesåg Nivå 1

Målgrupp: Arbetstagare inom bygg och anläggning som utför mindre kvalificerade (ej trädfällning) arbetsuppgifter med motorkejdesåg. 

Kursupplägg: 8 timmars självstudier som utförs i förväg och 8 timmars praktik som genomförs på övningsgård. På kursdagen genomförs teoretiskt och praktiskt prov.

Kursinnehåll:

  • Arbetsmiljölagstiftning (AFS 2012:1 Motorkedjesåg , Arbetsmiljölagen kapitel 3)
  • Hälsorisker vid motorkedjesågsarbete
  • Säkerhet och hantering
  • Personlig skyddsutrustning
  • Skötsel och underhåll av motorkedjesåg (daglig tillsyn)
  • Filning av kedja, kedjespänning, startteknik
  • Arbetsteknik vid arbete med motorkedjesåg
  • Överkap, underkap, instickssågning
  • Praktiskt slutprov
  • Teoretiskt slutprov

Övrigt: Utbildningen genomförs med kursledare godkänd av Säker Skog. 

Ta kontakt med kursansvarig i den region du önskar ha kurs i för offert.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu