Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Energibyggare.JPG Energi och miljö

Energibyggare - energieffektivt byggande och installation

Med skärpta krav på energieffektivitet inom bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Det övergripande syftet är att öka kompetensen i energieffektivt byggande, installation och förnybar energi samt ökad förståelse för varandras arbete för att minimera felkällor i produktion. Att utbilda medarbetare i Energibyggare är en konkurrensfördel vid upphandling.

Redan 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar reduceras enligt EU. 

Målgrupp

Alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir, exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Kursinnehåll

 • Energibyggare gör skillnad
 • Värmeisolering
 • Lufttäthet
 • Fukt
 • Installationer
 • Byggnaden som system
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: En dag
 • Förkunskaper: Grundläggande kunskap i byggnads- och installationsteknik. Kunskapsnivån motsvarar svensk grundutbildningsnivå i ämnena energieffektivt byggande och installation samt förnybar energi i ny- och ombyggnation.
 • Övrigt: Medlemspris gäller för de som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen. Utbildningen jobbar med ett webbaserat utbildningsmaterial. Utbildningen kan registreras i ID06 kompetensdatabas.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.800 kr. Ej medlem: 4.450 kr.
 •  

Kurstillfällen
24 okt Energibyggare - energieffektivt byggande och installation Göteborg Anmälan
29 okt Energibyggare - energieffektivt byggande och installation Stockholm Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd