Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
E-Learning

Affärsetik

Välkommen till Sveriges Byggindustriers utbildning om uppförande, mutor och korruption. Utbildningens syfte är att konkretisera hur du in din verksamhet påverkas av lagar, etik och riktlinjer. Utbildningen tar avstamp i tre viktiga styrdokument som våra medlemsföretag måste följa (uppförandekoden, näringslivskoden och samhällsbyggnadssektorns etiska regler) och ett styrdokument som vi rekommenderar medlemsföretagen att följa (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption). 

Den 9 december 2015 träffade Sveriges Byggindustrier tillsammans med andra aktörer i branschen en särskild överenskommelse ”Överenskommelse för att motverka mutor och korruption” (ÖMK) som Sveriges Byggindustrier åtagit sig att upprätthålla. Av detta skäl bör också reglerna i Uppförandekoden läsas i ljuset av ÖMK.

Kursinnehåll

  • Sveriges Byggindustriers uppförandekod
  • Överenskommelser för att motverka mutor och korruption
  • Näringslivskoden och sammhällsbyggnadssektonrs etiska regler

 

 

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: ca. 1 h
  • Övrigt: Utbildningen riktar sig till Sveriges Byggindustriers medlemmar och dess medarbetare.
  • Kursen är avgiftsfri
Kurstillfällen
Affärsetik Individanmälan Gruppanmälan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd