Våra kurser
Våra seminarier
Till anmälningssidan för SME-Akademin - Det här är SME-Akademins företagsledarutbildning - ctl00_cph1_mainImg

Det här är SME-Akademins företagsledarutbildning

Utbildningen utvecklar dig som företagsledare och ger dig nya insikter och kompetens för att skapa tillväxt och uppnå målen för ditt företag. Genom noggrant utvalda teman får du verktyg och färdigheter för att själv kunna driva utvecklingen i ditt företag.

Det värdefulla nätverket

Under utbildningen träffar du andra deltagare från hela landet som är i liknande situation och bransch som dig själv, tillsammans skapar ni ett värdefullt nätverk som kan ge influenser, erfarenhetsutbyte och stöttning både under och efter utbildningen. Flera av de grupper som genomgått utbildning tillsammans har fortsatta kontakter och träffar även efter utbildningen. 

För vem?

Den här utbildningen är för dig som driver ett bygg- och anläggningsföretag, sitter i ledningsgruppen eller är på väg mot VD rollen i ex. ett familjeföretag. Utbildningen är en utbildning för Små- och Medelstora Entreprenörsföretag (SME) inom bygg- och anläggningsbranschen och ges exklusivt till medlemmar i Sveriges Byggindustrier eller medlemmar i andra närstående branschorganisationer.

Vad ger utbildningen mig?

Utbildningen fördelas på 6 tillfällen med två nya teman för varje träff. Varje tillfälle ger nya viktiga insikter, kunskaper, färdigheter och kompetens inom olika ämnesområden att bygga vidare på i den egna fortsatta affärsutvecklingen av ditt företag.

Syftet med varje enskilt tillfälle är att du ska vara fulladdad med insikter, kunskaper, färdigheter och ny kompetens att tillämpa i din egna verksamhet. Med hjälp av verktyg och mallar kan du vara rustad att fortsätta jobbet med ex. att utveckla din affärsplan, krishanteringsplan eller ägardirektiv direkt när du kommer hem. 

 

Frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer? Kontakta oss!
/Peter Andersson, 031-708 41 21 , peter.andersson@sverigesbyggindustrier.se

Till Anmälningssidan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd