Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljö fortbildning - Damm (inkl. kvartsdamm) på byggarbetsplatsen - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljö fortbildning

Damm (inkl. kvartsdamm) på byggarbetsplatsen

Utbildningen ger en insikt i var det förekommer hälsofarligt damm vid bygg- och anläggningsarbeten och hur detta regleras i lagstiftningen. En viktig del av utbildningen är hur olika typer av hälsofarligt damm påverkar hälsan och hur man skyddar sig genom rätt planering och användande av skyddsutrustning. Stort fokus läggs på den nya föreskriften AFS 2015:2 ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön”.

Syftet med utbildningen är att skapa en förståelse för var hälsofarligt damm förekommer inom bygg- och anläggningsbranschen och ge kunskap om hur man skyddar sig på bästa sätt.

Målgrupp

Målgruppen är arbetsledande personal, arbetstagare som utsätts för hälsofarligt damm och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor).

Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Kursinnehåll

Efter utbildningen skall deltagaren:

  • veta var hälsofarligt damm kan förekomma i sitt arbete
  • veta på vilket sätt hälsofarligt damm kan påverka hälsan
  • veta vilka krav lagstiftningen ställer när man blir utsatt för hälsofarligt damm
  • veta hur man bäst skyddar sig mot hälsofarligt damm
Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 3 timmar
  • Förkunskaper: Erfarenhet från bygg-och anläggningsverksamhet
  • Övrigt: Kan med fördel genomföras företagsinternt, Kontakta Entreprenörsskolan för bokning.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 1.610 kr. Ej medlem: 1.895 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd