Våra kurser
Våra seminarier
Brandfarliga_logo_arrangor.jpg

Ny utbildning för brandfarliga arbeten

Nu erbjuder vi på Byggbranschens utbildningscenter (tidigare Entreprenörsskolan) en ny utbildning som ersätter Heta arbeten. Den nya utbildning "Brandfarliga Arbeten" uppfyller försäkringsvillkoren men är branschanpassad för bygg- och anläggning och i ny modern tappning. Framtagningen av utbildningen är initierad av Sveriges Bygginidustrier och SVEBRA.

Vad är Brandfarliga Arbeten?
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Varför har Sveriges Byggindustrier tagit det här initiativet?
Det har saknats en utbildning som är anpassad för företagen i byggbranschen och som uppfyller försäkringsbolagens krav inom området brandprevention. Många av våra medlemsföretag har efterfrågat just detta. För att säkerställa att branschspecifkit utförande ska kunna utföras brandsäkert har medlemsföretag deltagit i utformningen av den modulen. Genom den här satsningen kan vi skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att jobba aktivt med brandsäkerhet och detta till en lägre utbildningskostnad än tidigare.

Motsvarar Brandfarliga Arbeten Brandskyddsföreningens koncept ”Heta Arbeten”?
Ja, utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vi har låtit jurister och experter inom ämnesområdet granska försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer de krav som försäkringsbolagen ställer. Representanter från försäkringsbolag som sitter i branschföreningen Svensk Försäkring och utbildningskommittén för Heta arbeten har informerats om den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten. Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete kontrollerar försäkringsbolagen om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, bl.a. om man har nödvändiga tillstånd, att man städat undan etc. samt att den som utförde arbetet har genomgått nödvändig behörighetsutbildning, säger Peter Andersson

Brandfarliga Arbeten har tagits fram av branschorganisationen för Svenska Brandsäkerhetsföretag och bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Anmäl dig idag: Brandfarliga Arbeten

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd