Våra kurser
Våra seminarier

Kurser

januari 2019
24 jan Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Fullbokad
24 jan Prevention I Göteborg Fullbokad
28 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Fullbokad
29 jan Schaktansvarig - Säker schakt Stockholm Anmäl
29 jan De viktigaste föreskrifterna Norrköping Anmäl
29 jan Arbetsledarprogrammet Umeå Anmäl
31 jan Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Fullbokad
31 jan Prevention II Norrköping Anmäl
31 jan Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Få platser kvar
31 jan Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Malmö Fullbokad
februari 2019
1 feb Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Fullbokad
5 feb Prevention I Sundsvall Anmäl
5 feb Murning klass I och Putsning klass I Umeå Anmäl
5 feb Schaktansvarig - Säker schakt Karlstad Anmäl
6 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Hässleholm Anmäl
6 feb Teknisk Grundkurs Stockholm Anmäl
6 feb Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet Göteborg Anmäl
7 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Norrköping Anmäl
8 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
11 feb Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Göteborg Anmäl
11 feb Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Göteborg Anmäl
11 feb Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Göteborg Anmäl
11 feb Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Göteborg Anmäl
11 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Umeå Anmäl
12 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Uppsala Anmäl
12 feb Prevention I Örebro Anmäl
12 feb Prevention II Umeå Anmäl
13 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM), Väg & Ban Falun Anmäl
13 feb Samverkan och förändringsarbete Norrköping Anmäl
13 feb De viktigaste föreskrifterna Umeå Anmäl
14 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Umeå Anmäl
14 feb Prevention I Umeå Anmäl
15 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Gävle Anmäl
18 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Gävle Anmäl
18 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Östersund Anmäl
19 feb Bygglagstiftning för byggare Göteborg Anmäl
19 feb Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Umeå Anmäl
19 feb Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Göteborg Anmäl
20 feb De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
21 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
21 feb Samverkan och förändringsarbete Umeå Anmäl
22 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
25 feb Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Luleå Anmäl
26 feb Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Linköping Anmäl
26 feb Samverkan och förändringsarbete Visby Anmäl
26 feb Samverkan och förändringsarbete Luleå Anmäl
27 feb Prevention I Norrköping Anmäl
27 feb Samverkan och förändringsarbete Östersund Anmäl
27 feb Prevention II Luleå Anmäl
28 feb Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Halmstad Anmäl
28 feb De viktigaste föreskrifterna Luleå Anmäl
28 feb Prevention I Luleå Anmäl
mars 2019
1 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Luleå Anmäl
4 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Få platser kvar
5 mar Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL Stockholm Anmäl
5 mar Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Malmö Anmäl
5 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Eskilstuna Anmäl
5 mar Bygglagstiftning för byggare Stockholm Anmäl
5 mar Prevention I Falun Anmäl
5 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Umeå Anmäl
5 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Stockholm Anmäl
6 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Malmö Anmäl
7 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Skövde Anmäl
11 mar Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ Stockholm Anmäl
11 mar Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 Stockholm Anmäl
11 mar Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd Stockholm Anmäl
11 mar Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm Anmäl
12 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Norrköping Anmäl
12 mar Prevention I Östersund Anmäl
12 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Stockholm Anmäl
12 mar Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
12 mar Samverkan och förändringsarbete Örebro Anmäl
13 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Malmö Anmäl
14 mar Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) Göteborg Anmäl
14 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Falun Anmäl
15 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Uppsala Anmäl
18 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Trollhättan Anmäl
19 mar Schaktansvarig - Säker schakt Sundsvall Anmäl
19 mar Entreprenadjuridik I, grundkurs Uppsala Anmäl
21 mar Produktionsplanering Betong Stockholm Anmäl
25 mar Samverkan och förändringsarbete Hofors Anmäl
25 mar Samverkan och förändringsarbete Malmö Anmäl
25 mar Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Halmstad Anmäl
26 mar Prevention I Malmö Anmäl
26 mar Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet Umeå Anmäl
27 mar De viktigaste föreskrifterna Stockholm Anmäl
28 mar Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Kalmar Anmäl
april 2019
1 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Sundsvall Anmäl
1 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
1 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Stockholm Anmäl
2 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Luleå Anmäl
2 apr De viktigaste föreskrifterna Karlstad Anmäl
3 apr De viktigaste föreskrifterna Hofors Anmäl
4 apr De viktigaste föreskrifterna Eskilstuna Anmäl
4 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
5 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Östersund Anmäl
5 apr Schaktansvarig - Säker schakt Göteborg Få platser kvar
8 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Linköping Anmäl
8 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Växjö Anmäl
9 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Örebro Anmäl
9 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Östersund Anmäl
9 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Västerås Anmäl
10 apr Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad Göteborg Anmäl
11 apr Betongkurs Kompetensklass II, platsgjutning Göteborg Anmäl
12 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Sundsvall Anmäl
12 apr Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Örebro Anmäl
15 apr Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
16 apr Prevention II Stockholm Anmäl
16 apr Entreprenadbesiktning Uppsala Anmäl
23 apr Produktionsplanering Betong Göteborg Anmäl
24 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Borlänge Anmäl
25 apr Kontrollansvarig - Uppdateringskurs Malmö Anmäl
25 apr Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Malmö Anmäl
29 apr Entreprenadjuridik I, grundkurs Göteborg Anmäl
maj 2019
3 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Gävle Anmäl
6 maj Installationssamordning Göteborg Anmäl
7 maj Murning klass I och Putsning klass I Malmö alt Helsingborg Anmäl
7 maj Samverkan och förändringsarbete Göteborg Anmäl
7 maj De viktigaste föreskrifterna Östersund Anmäl
7 maj Entreprenadjuridik I, grundkurs Gävle Anmäl
9 maj De viktigaste föreskrifterna Sundsvall Anmäl
9 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Lund Anmäl
9 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Stockholm Anmäl
9 maj Arbetsrätt - Avtal (Rätt på bygget) Göteborg Anmäl
13 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
14 maj Samverkan och förändringsarbete Stockholm Anmäl
14 maj Fuktmätning i betong Stockholm Anmäl
15 maj LOU - Offentlig upphandling Byggentreprenader Göteborg Anmäl
16 maj Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
20 maj Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs Göteborg Anmäl
21 maj Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Linköping Anmäl
21 maj Inköpsjuridik Malmö Anmäl
juni 2019
4 jun Prevention II Linköping Anmäl
4 jun Entreprenadjuridik I, grundkurs Luleå Anmäl
11 jun Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) Göteborg Anmäl
19 jun Prevention I Linköping Anmäl
augusti 2019
26 aug Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
28 aug Prevention II Norrköping Anmäl
september 2019
9 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
10 sep De viktigaste föreskrifterna Uppsala Anmäl
17 sep Prevention I Norrköping Anmäl
23 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Trollhättan Anmäl
24 sep Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Norrköping Anmäl
24 sep Samverkan och förändringsarbete Karlstad Anmäl
oktober 2019
1 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Karlstad Anmäl
8 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Uppsala Anmäl
14 okt Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
15 okt De viktigaste föreskrifterna Örebro Anmäl
22 okt Prevention I Karlstad Anmäl
november 2019
4 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Halmstad Anmäl
6 nov Samverkan och förändringsarbete Linköping Anmäl
11 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Skövde Anmäl
12 nov Prevention II Linköping Anmäl
12 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Västerås Anmäl
13 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Falun Anmäl
25 nov Startkurs Arbetsmiljö (BAM) Göteborg Anmäl
26 nov Prevention I Linköping Anmäl
26 nov Samverkan och förändringsarbete Uppsala Anmäl
december 2019
3 dec De viktigaste föreskrifterna Västerås Anmäl
4 dec De viktigaste föreskrifterna Linköping Anmäl
11 dec Samverkan och förändringsarbete Västerås Anmäl
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu