Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Asbest - Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§ - ctl00_cph1_ccatimg Asbest

Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19§

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §. Utbildningen följer det av BCA utarbetade programmet.

Målgrupp

De som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material huvudsakligen bearbetning och behandling.(Ej rivning/sanering)

Kursinnehåll

•Känna till gällande föreskrifter. •Känna till vad asbest är och var asbest var asbest kan finnas. •Insikt om hälsorisker med asbest. •Kunskap om olika arbetsmetoder. •Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning. •Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder. •Nödfallsåtgärder •Medicinska kontroller

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 2.450 kr. Ej medlem: 2.910 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu