Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsrätt - Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet 2 dgr - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsrätt

Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet 2 dgr

Prestationslön i Byggavtalet kräver goda kunskaper för att hanteras rätt. En likformig hantering i de skilda företagen är viktig. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få grundläggande kunskap i att hantera ett premieackord. Deltagarna skall på bästa sätt kunna förbereda och genomföra förhandlingar och avstämningar rörande premieackord. Målet är vidare att företaget ska få god kunskap om de lönestrategier och den organisation som krävs för att på bästa sätt möta löneformen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är löneansvarig, arbetschef, personalchef, platschef, kalkylator, Bi-tjänsteman m.fl, som på något sätt är delaktiga i företagets arbete för att genomföra ett premieackord.

Innehåll

 • Historik
 • § 3 i Byggavtalet
 • Huvudlöneformer
 • Partslöneförhandlingar
 • Förhandlingsordning
 • Lönestrategier
 • Ny och ombyggnadslistan
 • Ekonomiska faktorer
 • Ackordsuträkning
 • Prestationslönestatistik 
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 2 dagar
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.240 kr. Ej medlem: 7.345 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu