Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljö fortbildning - Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljö fortbildning

Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)

Målet med utbildningen är att vidareutveckla produktionsledarens roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet på företagets arbetsställen. Arbetsmiljö plus (+) ökar medvetandet om och ger insikt i vilket ansvar och vilka skyldigheter som åläggs dennes befattning och yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen ger verktyg för att bygga upp och underhålla en fungerande säkerhetskultur inom sitt ansvarsområde. Viktiga begrepp inom säkerhetskultur som tas upp under utbildningen är riskstyrning, förståelse och beteende. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen. Antingen som BAS P/U eller har andra arbetsmiljöuppdrag på företaget.

Innehåll

 • Repetition av grundkursen BAS P/U
 • Din roll i arbetsmiljöarbetet
 • Lagstiftning
  - Arbetsmiljölagen
  - Arbetsmiljöverkets föreskrifter i byggbranschen
  - Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
  - Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
  - Bygg- och anläggningsarbete AFS 1999:3
  - Arbetsgivaransvar
  - Ansvar under byggprocessen
  - Sanktionsavgifter
 • Säkerhetskultur
  - Riskstyrning
  - Förståelse
  - Beteenden
 • Tillbud, olyckor och utredningsmetodik
 • Framgångsfaktorer för en säker byggarbetsplats
 • Uppföljning av projekt ur arbetsmiljösynpunkt
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 2 dagar
 • Förkunskaper: Arbetsmiljö plus är en påbyggnadsutbildning för den som har erfarenhet av BAS P/U uppdrag eller liknande arbetsmiljöansvar samt har genomgått kursen Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U och Startkurs arbetsmiljö, BAM.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.940 kr. Ej medlem: 8.165 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd