Våra kurser
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljö fortbildning - Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljö fortbildning

Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete

Under kursen tydliggörs ansvars- och uppgiftsfördelning samt kompetenskrav för olika roller så att både den enskilda ledaren och företaget känner trygghet i hur uppgifterna organiseras och utförs.

Genom att varva föreläsningar med grupparbeten, diskussioner och praktiska exempel kopplas kursinnehållet till konkreta frågeställningar och områden som deltagarna möter i sin vardag.

Beskrivning

Förutom regelverk och övrig kursdokumentation ingår checklistor och mallar som blir en god hjälp för det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

På kursen reder vi ut frågor som: Vilka uppgifter och vilket ansvar har jag i min roll som ledare? Hur ska jag planera och organisera arbetsmiljöarbetet så att det funkar i praktiken? Vad behöver jag för hjälpmedel för att kunna hantera detta på ett effektivt sätt?

Efter kursen ska deltagaren kunna planera, organisera och praktiskt utföra de uppgifter som krävs utifrån sin roll i arbetsmiljöarbetet. Företaget ska efter kursen kunna förstärka sina rutiner och tydliggöra den interna uppgiftsfördelningen och få underlag till handlingsplan för områden som kan förbättras.

Målgrupp

Företagsledare, platschefer, arbetsledare och annan personal med funktioner i arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

 • Regelverk, kravställare och sanktionsåtgärder
 • Repetition AML, SAM 2001:1, Bygg- och anläggning 1999:3
 • Roller och ansvarsfördelning i byggprocessen
 • Arbetsmiljöaspekter i tidiga skeden, förfrågningsunderlag och anbud
 • Entreprenadformens påverkan på arbetsmiljöarbetet
 • Information och kommunikation, omfattning och praktisk hantering
 • Planering och organisation av arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsberedningar, riskbedömningar och instruktioner
 • Skyddsronder och undersökning, praktisk hantering
Läs mer

Kursfakta

 • Kurslängd: 2 dagar
 • Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete, t.ex. Startkurs arbetsmiljö (BAM) eller motsvarande. Grundkurs BAS-P/BAS-U.
 • Kursavgift exkl moms: Medlem: 6.940 kr. Ej medlem: 8.195 kr.
Kurstillfällen
4 dec Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete Stockholm Anmälan
Gör en intresseanmälan - Annan ort eller datum

Skicka in dina uppgifter så återkommer vi med förslag på datum och ort.

Kontaktuppgifter
 
 
 
 

Visa mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu