Våra kurser
Våra seminarier
Välj kurs/seminarium
Anmälningsuppgifter
Bekräfta bokning
Arbetsmiljöutbildning, gymnasielärare - Arbetsmiljö för bygg- och anläggningsprogrammet (BAM) - ctl00_cph1_ccatimg Arbetsmiljöutbildning, gymnasielärare

Arbetsmiljö för bygg- och anläggningsprogrammet (BAM)

På uppdrag av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) erbjuder Entreprenörsskolan och ME‐skolan en särskilt anpassad arbetsmiljöutbildning för lärare och skolledare inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. För att uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt att alla på en arbetsplats har goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöaspekter. Personal behöver ha särskild kunskap med hänsyn till sina uppgifter i verksamheten som arbetsgivarföreträdare. Detta regleras särskilt i arbetsmiljöavtalen.

Det branschgemensamma materialet ”Startkurs Arbetsmiljö (BAM)” används som kursdokumentation med en särskild anpassning till gymnasieskolans verksamhet. Bland annat med avsnitt om minderåriga på arbetsplatsen och riskbedömningar i skolans verksamhet och verksamhet kopplat till det arbetsplatsförlagda lärandet.

Målgrupp

Yrkeslärare och skolledare

Kursinnehåll

Arbetsmiljölagen med fokus på skyddsombud/elevskyddsombud, tillsyn och påföljder. AFS 1999:3 Bygg/anläggning AFS 2006:4 Arbetsutrustning AFS 2012:3 Minderåriga AFS 2012:2 Ergonomi AFS 2006:6 Lyft AFS 2011:19 Kemiska hälsorisker Systematisk arbetsmiljöarbete Riskbedömningar och åtgärder kopplat till skolans egen verksamhet och projekt – praktisk hantering Riskbedömningar, åtgärder och samverkan kopplat till APL - praktisk hantering

Läs mer

Kursfakta

  • Kurslängd: 2 dagar
  • Förkunskaper: Erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete.
  • Kursavgift exkl moms: Medlem: 3.500 kr. Ej medlem: 3.500 kr.
Kurstillfällen

För närvarande finns inget kurstillfälle planerat för den här kursen. Kontakta kursansvarig i din region för att få mer information om när nästa utbildning är planerad. Kontakta oss

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd