Våra kurser

Seminarier kring förändringar i Arbetsmiljöverkets regelverk, AFS

1 juli 2014 blir det förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS:er. Drygt 25 AFS:er berörs och främst handlar det om införande av fastställda sanktionsavgifter. Just nu pågår ett omfattande...

Läs mer

Ny Ställnings AFS 2013:04 träder i kraft 1 juli 2014!

De nya föreskrifterna gäller även för väderskydd, det vill säga temporära konstruktioner som skyddar arbetstagare och byggnader från påverkan av väder och vind. Föreskrifterna gäller också för ställ...

Läs mer

Kompetensprofiler

Genom ett SBUF projekt har ett 70-tal medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier deltagit i en undersökning, vars syfte är att identifiera kompetensprofiler för produktionsledare inom bygg- & anläg...

Läs mer

Ny kurs: SME-akademin - företagsledarutbildning

Kursen riktar sig till vd, vice vd, företagsledare eller motsvarande i SME*-företag. Kursen är uppbyggd kring 12 teman som är utvalda på grundval av att de är kända att utveckla företagsledare och s...

Läs mer

Ny kurs: Arbetsmiljö Plus (+)

Entreprenörsskolan har tagit fram en ny fördjupningskurs inom området arbetsmiljö. Arbetsmiljö Plus (+) riktar sig till arbetsledande personal som redan har grundläggande arbetsmiljöutbildning och B...

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer