Våra kurser

På gång: Teknisk grundkurs och Betong Klass II

Det finns fortfarande platser kvar till höstens kurser Teknisk grundkurs och Betongkurs platsgjutning klass II. Teknisk grundkurs ger de baskunskaper som behövs för att jobba som arbetsledare. De...

Läs mer

Ny kurs: Offentlig upphandling - Byggentreprenader

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om offentlig upphandling så att du kan bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genom...

Läs mer

Seminarier kring förändringar i Arbetsmiljöverkets regelverk, AFS

1 juli 2014 blir det förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS:er. Drygt 25 AFS:er berörs och främst handlar det om införande av fastställda sanktionsavgifter. Just nu pågår ett omfattande...

Läs mer

Ny kurs: Arbetsmiljö Plus (+)

Entreprenörsskolan har tagit fram en ny fördjupningskurs inom området arbetsmiljö. Arbetsmiljö Plus (+) riktar sig till produktionsledande personal som redan har grundläggande arbetsmiljöutbildning ...

Läs mer

Nya kurser inom ramen för arbetsrätt, löner och avtal

Nu lanserar vi en rad nya kurser som tidigare ingick som delar i den mer tidsomfattande Lön- avtal- arbetsrättsutbildningen. Kurserna ges centralt och riktar sig till personal med arbetsuppgifter so...

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer