Våra kurser

Ny kurs: Offentlig upphandling - Byggentreprenader

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om offentlig upphandling så att du kan bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genom...

Läs mer

Nya kurser inom ramen för arbetsrätt, löner och avtal

Nu lanserar vi en rad nya kurser som tidigare ingick som delar i den mer tidsomfattande Lön- avtal- arbetsrättsutbildningen. Kurserna ges centralt och riktar sig till personal med arbetsuppgifter so...

Läs mer

Ny kurs: Arbetsmiljö Plus (+)

Entreprenörsskolan har tagit fram en ny fördjupningskurs inom området arbetsmiljö. Arbetsmiljö Plus (+) riktar sig till produktionsledande personal som redan har grundläggande arbetsmiljöutbildning ...

Läs mer

Seminarier kring förändringar i Arbetsmiljöverkets regelverk, AFS

1 juli 2014 blir det förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS:er. Drygt 25 AFS:er berörs och främst handlar det om införande av fastställda sanktionsavgifter. Just nu pågår ett omfattande...

Läs mer

Nya insikter för framtidens företagsledare

Femton förväntansfulla företagsledare och blivande företagsledare samlades i Jönköping den 13 maj, när SME-Akademin startade igång. Utbildningen omfattar tolv olika tillfällen med varierande tem...

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd

Kvalitetssäkrat

Entreprenörsskolans utbildningar kvalitetssäkras av RBK, Rådet för Byggkompetens. www.rbk.nu

Jobba för oss!

På  Entreprenörsskolan letar vi kontinuerligt efter kursledare till våra kurser. Läs mer